30. jul 2014 Unge, kristne medlemmer av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon ønsker å frata kvinnene stemmeretten som de har hatt i foreningen i mer enn 50 år. TV 2 presiserer - forslaget dreier seg ikke om kvinners allmenne stemmerett i Norge.13. sep 2017 I Norge fikk vi allmenn stemmerett for kvinner og menn i 1913. Fra og med Stortingsvalget i 1915 hadde kvinner over 25 år alminnelig stemmerett på lik linje med menn. Av samme grunn mistet en borger stemmeretten når han gikk fallitt, og fikk den ikke tilbake før kreditor hadde fått full betaling. Tirsdag er det nøyaktig hundre år siden alle norske borgere - menn og kvinner - fikk stemmerett. Det var en milipæl i utviklingen av det norske demokratiet, Utover på 1800-tallet vokste det derfor fram en opposisjon, både i Norge og andre land, som krevde utvidelse av stemmeretten. THRANITTER OG MYRMENN. anonymous hacks dating website 11. jan 2013 med modifikasjoner at norge fikk allmenn stemmerett i 1913. ArBeiderhiStorie 2013. 15 foreningen sto for en moderat linje som ikke krevde stemmerett for kvinner. Arbeidsprogrammet vitner om at foreningen ville arbeide for stemmerett, men delt med hensyn til når man burde fremme dette kravet.Menn og kvinner hadde ulike roller i samfunnet og forestillingene om forskjellene mellom kjønnene ble forsterket i løpet av 1800-tallet. da Cecilie Thoresen som første kvinne satte fram et krav om å få studere ved universitetet, fikk hun etter litt debatt gjennomslag for en lovendring og ble Norges første kvinnelige student. 16. mai 2014 For 200 år siden fikk Norge sin grunnlov, men ikke reelt demokrati. Da allmenn stemmerett for menn ble Når kravet om spesielle kvalifikasjoner var brutt for menn i 1898, var veien fram til 1913 og allmenn stemmerett for kvinner mye lettere, forteller historiker Finn Olstad. Er det da grunnlag for å hevde at 16. mar 2017 I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for også kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913Les også kvinners rettigheter i Norge fra 

2. jan 2013 Kvinner i industrien. 11. juni 2013 er det 100 år siden norske kvinner fikk full stemmerett på linje med menn. Det vil Byarkivet markere. Månedens dokument 2013 vil derfor ha fokus på kvinner. I 1945 fikk hun Det kongelige selskap for Norges Vel´s medalje sammen med sju andre kvinner og tre menn.Her kan du se en liste over når kvinnene fikk allmenn stemmerett i de enkelte land. Norge var det fjerde 'landet' som innførte dette, etter New Zealand (1893), Australia (1902) og Finland (1906). (New Zealand, Australia og Finland ble imidlertid  25. nov 2017 Storbritannia fikk stemmerett for kvinner først i 1928. skulle koste to kvinner livet. «Black Friday» er for de fleste ensbetydende med salg, krangel og lange kassakøer når butikkjedene frister med en rekke salgsvarer innenfor et bestemt tidsrom og i begrenset antall. Norge fjerde land i rekken. Kampen for  d dårlig kjæresten 1. sep 2014 sjøfolk i Norge. Misjonen driver i dag et utstrakt arbeid blant norske og utenlandske fiskere og sjøfolk. Den indre Sjømannsmisjon har i dag stasjoner langs Jeg spurte hva de snakket om? Jo, «far» mente at det var noe tull at kvinner skulle ha stemmerett på bedehuset. Det var han ikke for! «Mor» fikk.8. mar 2016 Norge har de mest likestilte styrerommene, men på verdensbasis er det langt igjen før lønnsgapet tettes. I Norge fikk kvinner stemmerett først i 1913. Mens i Storbritannia ble stemmeretten for Kvinner ligger også enormt langt etter menn når det gjelder lik lønn for likt arbeid. Kvinner må trolig vente i  Over hundre år etter at norske kvinner fikk stemmerett er fortsatt friheten til halve befolkningen. 946 begrenset. Kvinner er Norge har høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, men fremdeles er arbeidslivet. 972 kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. 974.31. mar 2017 I 2013 var det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Folloarkivet og Oppegård bibliotek satte da opp en I 1814 gikk Norge fra å være en del av Danmark-Norge til en union med Sverige og vi fikk vår egen grunnlov. Grunnloven satte bestemmelser for hvordan valgene til den 

10-kroner < Årgangsmynter Harald V (1992-dd) < Mynter Norge

18. mar 2014 Selv om alle kvinner over 18 år har stemmerett, er det bare rundt 20 prosent som har registrert seg for å delta i valget og som dermed får stemmekort, pengebruk eller velmenende ord og lovnader fra det internasjonale samfunnet, har det skjedd positive endringer når det gjelder kvinners rettigheter og  vi er forelsket carmen og jeg Alt i 1751 fikk samene en særrettighet når det gjelder reindrift, slik at reindriftsamene, som i hovedsak den gang var svenske lapper, ikke ble hindret av riksgrensene. Kvinner måtte vente i 99 år på sin stemmerett, og selv menn, uansett etnisitet, måtte vente svært lenge, med mindre de hadde matrikulert eiendom.Hvilke saker kjempet kvinnene for i perioden 1850 til 1945? Presenter de viktigste kvinnesakskvinnene i Norge i denne perioden og hva de stod for. Hvordan forholdt kvinnene seg under folkeavstemningene i 1905? Når fikk kvinner stemmerett i Norge? Hva var årsakene til at kvinner fikk stemmerett da, og ikke før eller  linni railing skaffe kvinnene ikke alene kommunal, men også politisk stemmerett. De som var enige med Gina Krog krevde at kvinner skulle ha samme rett til yrker og automatisk over til mannen når hun giftet seg.) I Norge fikk menn allmen stemmerett i 1898. Kvinner fikk. inntektsbegrenset stemmerett ved kommunevalget i 1901. Tiden rundt århundreskiftet er en sentral epoke i kvinnenes historie når det gjelder utvikling i retning av likestilling mellom kjønnene. I denne perioden kjempet kvinnene i Norge, og da særlig i Kristiania, sin innbitte likestillingskamp og oppnådde steg for steg stemmerett og andre rettigheter. Hvordan var kvinnemiljøet i et lite I Lister og Mandal amt (dagens Vest-Agder fylke) lå byene langt framme i forhold til bygdene når det gjelder innvalgte kvinner i kommunestyrene. Her er Ved kommunevalget i 1901 hadde menn allmenn stemmerett, men også kvinner med egen inntekt eller som levde i formuesforhold fikk stemme. Ingen kvinner ble valgt 

Innhold. 1. Hva er stemmerett? 4. 1.1 Stemmerettens historie i Norge. 4. 1.2 Erfaringer fra forsøket med senket stemmerettsalder i 2011. 5. 1.3 Frivilligheten og mobilisering under lokalvalget 2011. 9 . og i 1907 fikk kvinner med skattbar inntekt over 300 kroner . elever til å stemme, en mulighet som bortfaller når elevene. single sided page 10. aug 2015 Forslagene ble stadig gjentatt i Stortinget, og i 1901 fikk kvinner som disponerte en viss inntekt kommunal stemmerett. I alt ca 40% av kvinner over 25 år fikk da stemmerett. Barrieren var brutt, og i 1907 fikk kvinnene statsborgerlig stemmerett på samme vilkår. Stortingene i 1910 og 1913 vedtok stemmerett 14. jun 2013 100 år siden også kvinner fikk lov til å bruke sin demokratiske rett og stemme ved både kommune- og stortingsvalg. Da hadde mange markante venstrepolitikere og kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var faktisk et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner  a sukkot 2. mar 2011 Dette er en sak jeg brenner for, og som fikk ny aktualitet for meg da jeg for ikke lenge siden ble statssekretær! Snart feirer vi hundreårsjubileet for kvinners stemmerett ved stortingsvalg. Men allerede – eller så sent som 7. juni 1910 fikk kvinner rett til å stemme ved kommunevalg og til å inneha kommunale  8. mar 2013 I disse dager feirer vi at det er 100 år siden kvinnene i Norge fikk allmenn stemmerett. Kjerneverdiene Norge var det første selvstendige landet i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Norge er et av de land som har kommet lengst når det gjelder likestilling mellom kjønnene.11. jun 2012 Neste år har det norske folk hatt allmenn stemmerett i hundre år. JUBILEUM: Neste år er det 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge. De som bryr seg når ikke fram, og de som ikke bryr seg synes ikke det er så nøye, da de opplever at de sjøl har det bra, men bryr seg ikke om å løfte andre, 

Anna Rogstad (som ble den første kvinne på Stortinget, som varamedlem for Høyre/Frisinnede). Men det tok tid å lose saken igjennom. I 1901 fikk Høyres Francis Hagerup flertall i Stortinget for en avgrenset kommunal stemmerett for kvinner (når de hadde en viss minsteinntekt). I 1907 ble samme opplegg gjort gjeldende  dating tips and tricks 10. jun 2013 Norge var den første selvstendige staten i verden som ga stemmerett til kvinner på lik linje med menn. ?Share 11. juni er det 100 år siden innføringen av stemmerett for kvinner i landet vårt. I 1901 fikk kvinner stemmerett ved kommunevalg hvis hun tjente en viss sum penger, eller var gift rik. I 1907 fikk 8. mar 2013 I 1913 fikk kvinner stemmerett i Norge. I anledning markeringen av 100-årsjubileet for allmenn stemmerett i Norge gir Norges Bank ut en 10-kroners sirkulasjonsmynt på kvinnedagen. – Norges Bank utgir minnemynter for å markere viktige kulturelle, historiske og nasjonale hendelser. Innføring av allmenn  hvilken datingside er best youtube Nå fikk vanlige arbeidere i industri og jordbruk også stemmerett. Mange av disse stemte Men Norge var et av de landene hvor kvinnene fikk stemmerett tidlig. I 1919 kom en viktig lov: Mange folk følte skam når de gikk på fattigkassa og fikk lapper som kunne gi dem litt mat eller et par sko på butikken. Barna til fattige folk  De fattige hadde ikke mulighet til å stemme på politikere som ville hjelpe dem, for de hadde ikke stemmerett. Det oppstod stadig opprør og I Norge fikk kvinner stemmerett i 1913. Navn navn på noen kvinner Når Stortinget ikke var samlet kunne nemlig konge og regjering gjøre som de ville. Det var lettere å kontrollere 12. jun 2013 Da saken kom opp i Stortinget hadde alle partiene alminnelig stemmerett for kvinner på programmet. Ingen tok ordet i debatten, og alle representantene stemte for forslaget. Dermed var kvinnenes stemmerettskamp kronet med seier, 99 år etter at Norge fikk en grunnlov som slo fast at landet skulle styres av 

1. nov 2006 Dette førte dermed til at mange land innførte stemmerett under og etter krigen. Dette var Og få barn på den tiden utenfor ekteskapet var et ”TABU”, men det ble ofte løst med farlige aborter når kvinner fikk barn utenfor ekteskap. Kvinner Men i 1978 vedtok Norges storting "likestillingsloven". Loven har i  samlivsbrudd psykolog 5. jun 2013 I år feires, og det skulle bare mangle, at det er hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge.Med universitets-Norge som rekrutteringsarena er sjansene store for at antallet vil øke i […] Kategorisert i Leksikonets For snart 200 år siden fikk vi Grunnloven, og for 100 år siden fikk kvinner stemmerett. Bli med og søk etter kvinner – og send oss en melding når leksikonet ikke leverer (eller når artiklene er pinlig […]. w dating for voksnes 6. nov 2016 Det fikk de først to år senere, da en grunnlovsendring sikret stemmerett for kvinner i USA, slik de hadde fått det i Norge syv år tidligere. Nettsiden ble til da Schultz, som har hjemmehospice på grunn av en alvorlig hjertefeil og som kan dø når som helst, sendte inn forhåndsstemmen sin for tre uker siden. år siden franske kvinner hadde fått stemmerett og de var nesten ikke tilstede i politiske posisjoner i samfunnet. Det kapitalsterke borgerskapet fikk økende makt på bekostning av aristokratiet i løpet av 1700-tallet, skulle være representert når dronningen fødte en arving for å legitimere den nyfødte. Senere skulle dette STEMMERETTEN? foredrag på fellesmøte den 13. september 2012 av professor Gro Hagemann, Universitetet i Oslo. Neste år, i 2013, skal Norge feire at kvinner i 100 år kvinner fikk stemmerett ved stortingsvalg i 1907 og 1913, eller var det re- egenskaper ble rost i høye toner når det var snakk om familielivet, der hun.

19. feb 2013 Dette sa statsråd Nils Hertzberg under den første stortingsdebatten om stemmerett for kvinner i 1890. Selv om noen menn talte for, ble forslaget etter en langvarig debatt på Stortinget nedstemt med 70 mot 44 stemmer. Nå er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge, men det tok flere tiår å overvinne  cam chat norge download 12. okt 2014 Landet fikk i 1907 verdens første kvinnelige medlemmer av en nasjonalforsamling, da 19 kvinner ble valgt inn i riksdagen. Danmark innførte kvinnelig stemmerett i lokalvalg i 1908 og i nasjonale valg i 1915, mens Norge innførte det for alle valg i 1913. Kronologisk liste: År Land 1893 New Zealand8. mar 2013 11. juni 2013 var det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Arbeidet for allmenn stemmerett pågikk over mange år, og var en sak mange engasjerte seg i, både for og  norske damer i bikini 8. jan 2016 Jeg mener det er interessant å se på utvikling av stemmeretten i Europa og Norge. For å gjøre det kort – fram til 1898 var det bare menn med en viss inntekt som kunne stemme. Menn fikk allmenn stemmerett i Norge i 1898. Fra 1898 til 1901 fikk kvinner som betalte skatt en begrenset kommunal stemmerett. 6. mai 2013 Selvsagt skulle dattera utvikle seg intellektuelt, men Karen kunne avbryte når Åse satt med en bok og si: «Sitter du og leser? I 1913 fikk kvinner allmenn stemmerett – her var Norge tidlig ute i forhold til andre land. Karen mente den gang at kvinners politiske rettigheter var sikret da de fikk stemmerett.1. mai 2013 ENGASJERTE UNGDOMSPOLITIKERE: I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Dette hadde Julie Bremnes (Harstad AUF) og Jeanette Lihelle (Harstad/Kvæfjord SU) med i sine taler, da de holdt ungdomsappell under arrangemnetet 1. mai i Nordic Hall i : Tore Skadal.

Design Jeanette Lunde, BY FRYD. FØRSTEGANGS. STEMMER. 100 ÅR MED STEMMERETT FOR KVINNER I NORGE. Før kvinner fikk stemmerett, lærte de seg å stole på sin egen stemme. For å bli . Fra Othilie Utheims foredrag om ”TJENESTEPIKESPØRSMåLET», 1898. ”Altfor mange mammaer som gir opp når de får. j deiligsten stemmerett når Stortinget behandlet stemmerettsspørsmålet. Stortinget hadde i 1898 innført allmenn statsborgerlig stemmerett for menn over 25 år, myndighetsalderen den gang. I juni 1907 fikk kvinnene delvis medhold i stemmerettskravet da Stortinget vedtok å gi en del kvinner statsborgerlig stemmerett ut fra økonomiske Når det gjelder praktiske konsekvenser som oppsto da Norge fikk sin egen grunnlov er det først og fremst det at vi var Kongeriket Norge; selv da vi gikk inn i union med Sverige var vi ikke under I 1909 fikk kvinner fra borgerskapet og middelklassen stemmerett, og i 1910 fikk kvinnene allmenn stemmerett i kommunevalget. ekteskap etymologi 7. mar 2017 Først i 1913 fikk kvinner stemmerett i Norge, og det etter en intens kamp. I dag går Det er ingen tvil om at hun var en viktig og god rådgiver for sin mann, men hun stod fullstendig på sidelinjen når forhandlinger og avstemninger foregikk og uttrykte flere ganger harme over at herr Qvam endret standpunkt. 11. jun 2013 Det var noen forut for Misjonsselskapet. Både i Søndagsskoleforbundet og i Norges kristelige Ungdomsforbund var kvinnene valgbare til verv i hovedstyre og generalforsamling. Men Misjonsselskapet var da, som nå, en virkelig stor organisasjon og det var et sterkt signal da kvinnene her fikk stemmerett.10. jun 2016 I utgangspunktet tror jeg ikke det er det største problemet, sier Norges mann med stemmerett. Ingen kvinner fikk stemme i VM-saken. Mann med stemmerett: Sverre Seeberg, her sammen med Trondheims VM-sjef Når kommer den første kvinnen i FIS Council? — Det er ikke jeg den rette til å svare på, 

Innføring av kvinnelig stemmerett i Norge – Wikipedia

10. jun 2013 I dag er det 100 år sidan det blei innført stemmerett for kvinner i Norge, som det fjerde landet i verda. gjennom dei siste hundre åra, vere takknemlige for at vi lever i eit samfunn kor det er godt tilrettelagt for å kombinere familie og yrkesliv og juble når Redd Barna kårer oss til verdas beste mammaland. dating sider norge kit 10. jun 2013 Når allmenn stemmerett ble innført, var det avslutningen på en lang kamp for at kvinner skulle får like rettigheter som menn. Men det var først i 1986, med dannelsen av Gros kvinneregjering, at man tok tak i disse rettighetene og gjorde dem reelle, forteller Danielsen. – Det tok lang tid etter at kvinner fikk 11. jun 2013 I dag er det nøyaktig 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Disse jentene skal bruke den for første gang. date tips vrijdagavond (I mitt land, Belgia, fikk alle menn stemmerett i 1917, mens kvinner måtte vente til så pinlig sent som 1948.) «Nå spøker Norge tilhører ikke engang EU, argumenterte jeg. Hvor sunt er det norske demokratiet når de fremste aktørene, nemlig politiske partier, i stor grad blir ansett som den mest korrupte drivkraften i landet? 11. jun 2013 Av Kristin Clemet og Mathilde Fasting. 11. juni for 100 år siden fikk kvinner stemmerett i Norge, dvs. ett år før 100-årsjubileumet for Grunnloven i 1914. Norge klarte akkurat ikke pallplassen i verdensmesterskapet om innføring av kvinners stemmerett. New Zealand, Australia og Finland slo oss, men vi slo 8. sep 2015 Det er regnet ut i ettertid at over 40 % av menn over 25 år fikk stemmerett. Men siden befolkningen var ung, og kvinner ikke hadde stemmerett, var den ikke demokratisk i vår forstand. Ser vi tallet i forhold til hele folkemengden, uansett alder og kjønn, hadde bare 7 % stemmerett. I 2013 var tallet 74 %.

Om da kvinner fikk stemmerett i Norge, I arbeid, organisasjon og konflikt, Kvinner på universitetet 1880 - 1940, 1970-tallets kvinne- bevegelse i tekst og bilder, Kvinner med historier å fortelle, Litterære hovedpersoner gjennom 150 år. 1905-1915 · 1915-1925 · 1925-1935 · 1935-1945 · 1945-1955 · 1955-1965 · 1965-1975  når kom sukker til norge usps 8. mar 2013 Kvinnedagen åpnet veien for at kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Det innebærer at Hun ser at samfunnet også fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder å bekjempe trakassering på nettet. I dag feirer vi at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge, sa ordfører Pettersen blant annet.8. mar 2015 Kvinner fikk stemmerett i 1931, neste tjue år senere enn Norge, men tidligere enn mange andre europeiske land som Frankrike, Italia, Sveits og Portugal. I 1932 fikk kvinner og menn lik rett til skilsmisse. Spania regnes som et foregangsland når det gjelder bekjempelse av kjønnsbasert vold. Det er fortsatt  gratis bilder nett 7. mar 2017 Som fjerde land i verden innførte Norge allmenn stemmerett for kvinner i 1913, ikke minst takket være disse glødende ildsjelene. Dagen ble første gang markert i Norge i 1915, to år etter at norske kvinner fikk stemmerett, men det var fremdeles mye å kjempe for som rettigheter for barn født utenfor  Symbolet på dette var at hun fikk overlevert nøklene til hus og kister der familiens matforråd og kostbarheter ble oppbevart. Når mange av vikingtidens menn var på reiser, måtte hun også ta beslutninger som normalt lå under mannens ansvarsområde. Gård og jord var selve fundamentet, også i det maritime vikingsamfunnet Norges historie. En innføring er rettet mot fremmedspråklige elever i den videregående skolen og for deltakere i voksenopplæringen med norsk som andrespråk. Hva er en Birkebeiner? Når fikk kvinner stemmerett i Norge? Språket vårt er fullt av historiske referanser som er vanskelige å forstå uten å ha kunnskaper om 

13. nov 2017 Er en kvinnelig utenriksminister «viktig for historieskrivingen for Norge som nasjon», slik statsminister Erna Solberg hevder? Om vi blir med Erichsen tilbake til pionertida på slutten av 1800-tallet, hva sto «norske kvinner» sammen om da? Kravet om stemmerett på lik linje med menn? Kravet om likelønn? kontakter udendørs 21. des 2012 Neste år er det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på linje med mennene. - Det var da Norge egentlig fikk et demokrati, sier likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV). - Du kan ikke snakke om et demokrati når halve befolkningen ikke er inkludert, så dette er et jubileum det er verdt å markere 8. mar 2013 70 prosent av kvinnene på Sørlandet skrev under på et opprop i protest mot manglende stemmerett ved unionsoppløsningen i 1905. Norge var den første suverene staten i verden som gav kvinnene alminnelig stemmerett. Men i hvor stor grad I Kristiansand fikk syv kvinner plass i bystyret. Marie Beer  rfsu kontaktannonser I Norge er det vanlig å tenke at det har vært allmenn stemmerett for menn siden 1898 og for kvinner ved . ved innkreving av bidrag, arv når barn er født utenom ekteskap, retten til fars etternavn, samt at barn som er født Ved valget i 1915 ser vi at 47 692 personer, hvorav 30 354 kvinner, fikk stemmeretten suspendert som  Vi fikk retten til å være med da kvinner fikk stemmerett for 100 år siden. Men til tross for 100 års kamp for å Norge har ratifisert, og staten er forpliktet til å gi alle en reell beskyttelse. Forekomsten av vold, voldtekt og arbeidet mot vold og tvang i nære relasjoner, samt styrke krisesentrene når evalueringen foreligger i 2014.15. aug 2013 Når vi ble spurt hvor mange statsråder som er kvinner, ble vi faktisk litt usikre og svarte, ja sånn cirka 50 %. Ja det er ingen tvil, vi imponerer delegasjoner fra andre land med det vi kan fortelle om Norge som likestilt samfunn. I år har vi også feiret at det er 100 år sida kvinnene fikk stemmerett i Norge.

Norges historie. En innføring - Norsk andrespråkNorsk andrespråk

23. aug 2015 Kvinner i Saudi-Arabia får stemmerett og kan stille som kandidater i landets lokalvalg i desember. Men kritikere mener det er et lite Det er først når de politiske institusjonene i landet endres at det er snakk om en virkelig seier for kvinners rettigheter, mener kritikere. – Selv om det er et tegn på fremskritt at  blind date andre price I tillegg til de mange kvinneforeningene som spilte en viktig rolle i Sjømannskirkens hjemmearbeid, fikk kvinner helt fra starten av en viktig rolle også ute ved sjømannskirkene som . At kristelige organisasjoner gav kvinner stemmerett før allmenn kvinnelig stemmerett var politisk gjennomført i Norge var oppsiktsvekkende.4. mai 2015 Stemmeretten var en hard kamp, hvor det første europeiske landet som iførte stemmerett for kvinner var Finland, i 1906 (Wikipedia, 2014a). Altså ikke så lenge Når det kom til utdanning, tenkte folk at kvinner ikke trengte det siden de skulle være hjemme uansett, så derfor fikk de ikke gått på skole. I mange  janne formoe skatten i lama rama 22. okt 2017 For når EU svikter den ytre grensekontrollen må landene ta skjeen i egen hånd. For selv om EU har lovet forbedringer med grensekontrollen, med Triton-operasjonen som er endt opp som menneskesmuglernes forlengede arm og som justisminister Amundsen heldigvis ønsker å trekke Norge ut av,  5. aug 2017 Norge har godt av å se ting fra perspektivet til folk i alle aldre. 4) «Jeg stemmer fordi meningene mine Mange får en fin følelse av tilhørighet og stolthet når de deltar i valg. De har positive ting å si om I Saudi Arabia fikk kvinner stemmerett først nå i 2015 og bare i lokalvalg. I dag styres 52 land i verden av Jacobgutten: Nå er det 100 år siden alle kvinner i Norge fikk stemme ved samme valg. (Allmenn stemmerett for kvinner kom likevel ikke før i 1913.) Da er det grunn til å sette seg ned og tenke gjennom dette: Når vi ser bakover på århundret som har gått, var det riktig eller galt å gi kvinnene stemmerett? Ja, i stor grad var det 

Kravene møtes. Suffragettenes krav ble etterhvert møtt, men etter mange andre vestlige land, deriblant Australia, Finland og Norge. Stemmeretten kom likt mange andre steder i porsjoner. I 1918 fikk kvinner over 30 år med et minimumskrav om eiendom lov til å stemme i Representation of the People Act 1918 i februar. dverg søker mann Det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett, men fortsatt blir ikke kvinners stemmer hørt på lik linje med mennenes. Det er Det er all grunn til å undre seg over at likestillingen oppfattes som oppnådd når majoriteten er så kraftig underrepresentert. Flertallet av kvinner under 30 år vokser vekk underlivshåret sitt i Norge.Norges grunnlov av 1814 hadde til hensikt å sikre den nasjonale selvstendigheten og var bygd på liberale ideer iherdig motstand blant embetsmennene fikk de gifte kvinnene i 1888 rett til særeie, råderett over egen . Venstre hadde markante talsmenn for kvinnesaken og kvinners stemmerett, men når det kom til stykket  downside of dating 11. sep 2013 Quiz, Oppgave: Spørsmål til teksten «Den viktige sperregrensa». 28. feb 2005 Men Norge ble den første suverene stat i verden der kvinner fikk allmenn stemmerett ved valg til nasjonalforsamling. Det skjedde i 1913. Sverige var senere ute med innføring av allmenn stemmerett både for menn (1909, trådte i kraft 1911- mot Norge 1898) og kvinner (i 1919 trådte i kraft i 1921). At Norge 8. mar 2013 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett. Jubileet markeres med en rekke arrangementer landet over, ikke minst på den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Målet er en feiring 

Det skal både være kvinner og menn, unge og eldre, og de skal komme fra alle deler av landet vårt. Da grunnloven vår skulle lages i 1814, var det ikke slik. Eidsvollmennene var, som vi forstår, bare menn. Kvinnene fikk ikke stemmerett i Norge før nesten 100 år senere i 1913. Det kan høres sent ut, men Norge var faktisk et  par søker mann jobb Det første europeiske landet som innførte kvinnelig stemmerett var Finland (den gang en del av Tsar-Russland), som innførte allmenn stemmerett og rett til å stille til valg i 1906. Landet fikk i 1907 verdens første kvinnelige medlemmer av en nasjonalforsamling, da 19 kvinner ble valgt inn i Lantdagen. Norge fulgte etter som 7. jun 2010 Da Norge fikk egen grunnlov i 1814 var det utenkelig at kvinner skulle ha stemmerett. Saken ble ikke I 1913 fikk norske kvinner alminnelig stemmerett på lik linje med menn, også ved stortingsvalg. 100 år etter Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på : Klikk her  sjekk java kan du se alle de viktige store og små skrittene som er blitt tatt for at Norge i dag av mange regnes som "verdens mest likestilte land". I 1907 fikk kvinnene begrenset stemmerett ved stortingsvalg, og i 1910 alminnelig stemmerett ved kommunevalg. Mange mistet litt av gløden når stemmeretten endelig var et faktum. 4. feb 2013 I 1913 ble allmenn stemmerett innført i Norge, og kvinner fikk statsborgerlige rettigheter på linje med menn. – Dette skjedde ikke over natten. I hundre år Og når du som sønn gifter deg, tar gamlefar kår og du selv rykker opp som husholdsoverhode – og får stemmerett. At du er minst 25 år og mann er altså Stortingsvalget i 1915 ble det første etter innføringen av allmenn stemmerett i Norge. Likevel var dette 1 Til sammenligning har vi anslått antallet kvinner som først fikk stemmerett med basis i 1913-vedtaket til 246. 000 hvorav om Når vi refererer til valgene som glemte, henspiller det på to delvis sammenknyttede forhold.

23. des 2013 Vi nærmer oss slutten på årets stemmerettsjubileum, 100-årsfeiringen av året da kvinner fikk stemmerett i Norge. Vi står samtidig Men hvorfor fikk ikke kvinner stemmerett i 1814? Og hvordan var Når «uselvstendige» ble utelukket fra stemmerett i Grunnloven, så handler det både om klasse og kjønn. deilig kyllingsuppe Muntlig presentasjon: en deltaker i riksforsamlingen. Se lærerveiledningen side. 116. Arbeidet munner ut i en fagartikkel knyttet til spørsmålet: Hva var de viktigste årsakene til at kvinner fikk stemmerett i. Norge i 1913? Vurderingsskjema for fagartikkel side 265 og råd til elevene om fagartikkel side 263 i lærerveiledningen 14. nov 2017 Nye tall viser at over 50 prosent av lederne i Det Norske Misjonsselskaps (NMS) diakonale utviklingsprosjekter er kvinner. Dette er resultat av en langsiktig satsning og innsats, og det vitner om at systematisk innsats for kvinners rettigheter i kirker og trossamfunn gir resultater. Undersøkelser hos NMS'  test match yesterday I år er det 100-års jubileum for allmenn stemmerett for kvinner i Norge. Dette skal vi feire! Men selv om det er 100 år siden kvinnene fikk stemmerett er ikke kvinnekampen over. Vi må ikke la oss villede til å tro at det er oppnådd likestilling og likelønn i 2013. La oss minne hverandre på den kampen som kvinner før oss har  7. jun 2013 11. juni er det hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Det har Det var for øvrig tre år før jordmor Aasa Helgesen ble valgt til Norges første kvinnelige ordfører for Utsira kommune. I 1921 Utenfor står alle de som ikke har fått plass, men som gjerne vil være med når Rogstad skriver norgeshistorie.12. des 2015 Saudiarabiske kvinner kunne lørdag gå til urnene for første gang da Saudi-Arabia holdt lokalvalg. Kvinner var også blant kandidatene i det islamske patriarkiet. Første nasjon der kvinner fikk stemmerett på samme vilkår som menn, var New Zealand i 1893. Mens enkelte aktivister i det konservative